top of page
IMG_4442.JPG
Mia JOhansson

10 Kuunkiertoa -
Luomisen ihme kehossa

Nainen, äiti, kohdullinen,
tämä on sinun transformaatiomatkasi luomisvoimaasi!

Haaveiletko raskautumisesta tai valmistaudutko synnytykseen ja vanhemmuuteen? Haluatko vahvistaa luottamustasi kykyysi kantaa ja synnyttää elämää sekä kokea voimauttavan, mahdollisesti myös korjaavan odotuksen, synnytyksen ja vanhemmuuden kokemuksen omia ja lapsesi tarpeita ja rajoja kunnioittaen?

Kutsumme sinut syvälliselle ja kehoterapeuttiselle onlinematkalle kohti unelmiesi synnytystä ja armollista vanhemmuutta! 10 Kuunkiertoa -matka on myös jo synnyttäneille löytämään ymmärrystä, armollisuutta ja rauhaa menneeseen sekä eheytymään synnytyspeloista ja -pettymyksistä.

Kautta aikain synnytyksen ja vanhemmuuden initiaatio on nähty siirtymäriittinä, joka nostaa suurimmat oppiläksymme ja haavamme pintaan, jotta voisimme eheytyä. Tämän aspektin sisäistäminen on essentiaalista kohti voimauttavia ja korjaavia kokemuksia.

 

Syvän itsetuntemuksen ja kehotietoisuuden kautta oivallat kasvukohtasi, löydät turvaa ja piileviä voimavaroja koko olemuksestasi sekä opit olemaan läsnä ja virtauttamaan niitä massiivisia, kontrolloimattomia elämänvoimia, jotka synnytyksessä lävitsesi virtaavat. 

 

Uhriutuvasta ja miellyttämisen haluisesta neidosta nouset luomisvoimaiseen, kypsään ja vastuulliseen naiseuteen. Naiseksi ja äidiksi, joka luottaa sisäiseen vaistoonsa sekä kehonsa ja elämän ikiaikaiseen viisauteen synnyttää.

Matka on myös kaikille syklisille kohdullisille ja synnyttäneille, vaikket indentifioituisi naiseksi. Puhuessani mm. neidosta ja äidistä puhun paljolti arkkityyppisistä energioista. Matka on aivan kaikille naisille, äideille ja kohdullisille, oli valintasi synnyttää millainen tahansa. Jokainen synnytys ja syntymä on arvokas sellaisenaan ja ansaitsee tulla kunnioitetuksi.


Ihanan aktiivisen kysynnän vuoksi Helatorstaina järjestämäni ILMAINEN kokemuksellinen webinaari onlinematkaan -tutustumiseen on tallenteena saatavilla vielä 9.6.2024 saakka! Webinaarissa jaan lyhyesti onlinematkasta ja suurimman osan ajasta keskitymme syvälliseen keho- ja liiketerapeuttiseen työskentelyyn.
 

Webinaarin tilanneille jaan spesiaalin tarjouksen 10 Kuunkiertoa -onlinematkalle, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Oletko valmis astumaan luomisvoimaasi?

 
Kaikki viisaus ja avaimet on jo sinulla!
Kurssi auttaa sinua muistamaan ja vapauttamaan luomisvoimasi.

10 Kuunkiertoa ei ole perinteinen synnytysvalmennus, vaikka saat myös runsaasti tietoutta fysiologisen synnytyksen luonnollisesta prosessista sekä käytännön vinkkejä odotukseen, synnytykseen ja post partum -aikaan. Valmistautuminen vanhemmuuden elämää mullistavaan initiaatioon on paljon muutakin kuin fyysisen kapasiteetin mittausta ja vahvistamista ja vaatii syvää itsetuntemusta ja henkisiä voimavaroja.

Tämä ainutlaatuinen sisäinen matka ei ole myöskään vain mielikuvaharjoittelua vaan tuo yhteen moniulotteisen keho- ja tanssiliiketerapeuttisen työskentelyn (jota ei voi ohittaa niin syvästi kehollisessa tapahtumassa kuin synnytys) sekä Suomen kotikätilöiden pioneerin Aradhana Seva Kaurin vaikuttavan satojen synnytysten kokemuksen luonnollisen ja fysiologisen synnytysprosessin tukijana.

Tällä matkalla opit meditatiivisten, kehollisten, liikkeellisten, sanallisten ja luovien harjoitusten kautta:
 

 • syventämään kehotietoisuutta ja yhteyttä kehoosi.

 • lisäämään elinvoimaasi ja sisäistä rauhaa.

 • ymmärtämään ja luottamaan kehon ja luonnollisen synnytysprosessin viisauteen.

 • vahvistamaan syvällistä itsetuntemusta.

 • avaamaan kehoa ja mieltä raskautumiselle.

 • antautumaan suurille arvaamattomille elämänvoimille ja löytämään prosessiin armollisuutta.

 • ilmaisemaan paremmin tarpeitasi ja rajojasi ja kutsumaan luoksesi sen synnytyskokemuksen, mitä kaipaat.

 • oivaltamaan odotuksen ja synnytyksen luonteen siirtymäriittinä ja initiaationa, joka nostaa suurimmat oppiläksymme ja haavamme pintaan, jotta voisimme eheytyä.

 • olemaan tietoisesti ja lempeästi läsnä kaikelle ja kaikille olemuspuolille sinussa.

 • tunnistamaan ja tiedostamaan menneiden kokemusten merkityksellisyyden sekä löytämään niihin armollisuutta ja eheytymään niistä.

 • kokonaisvaltaisesta perspektiivistä fysiologisesta synnytysprosessista ja synnyttäjä-vauvasymbioosista.


Odotuksen ja synnytyksen matkalla on valtava parantava ja transformoiva potentiaali (synnytämme myös itsemme uudelleen), mutta myös vallitsevassa mekanistisessa ja medikalisoituneessa synnytyskulttuurissa potentiaali vahingoittaa. Kurssilla on lisäksi materiaalia, joka auttaa kohtaamaan synnytyspelkoja ja toipumaan menneistä traumaattisista synnytyskokemuksista.

Luomisen ihmeen matka siirtymäriittinä harvoin on helppo. Keholliset harjoitukset yhdessä syvän, ikiaikaisen tietouden kanssa auttavat ymmärtämään ja kohtaamaan tietoisesti ja läsnäolevasti niitä teemoja, jotka sisältämme ja kohdustamme nousevat. Luomisen ihmeen matka on ennen kaikkea sisäinen matka, joka pyytää meitä kohtaamaan siihen asti eletyn elämämme ja koko sukulinjojemme ja kollektiivin uskomukset ja haavat synnytyksestä ja naiseudesta, tiedostimme sitä tai emme.

Työskentelemme syvästi ja moniulotteisesti kokemusten kehollistamista painottaen mm. seuraavien teemojen parissa:

Gaiariina 10 Kuunkiertoa - Luomisen ihme kehossa transformaatiomatka, onlinematka, valmennus, verkkokurssi. Voimauttava ja luonnollinen raskaus, synnytys, äitiys. Kehoterapia, tanssi-liiketerapia, kundaliinijooga, synnytysvalmennus, kätilö, kotikätilö.

Odotuksen ja synnytyksen luonnollinen prosessi

-> Fysiologinen synnytysprosessi

-> Prenataali kehityspsykologia

-> Lempeä, eheyttävä post partum
-> Vallitseva synnytyskulttuuri
-> Kotisynnytys ja sairaalasynnytys

-> Synnytys, nautinto ja seksuaalisuus

-> Synnytys, psoas ja eläimellisyys

Itsetuntemus

-> Oma syntymä, lapsuus, kiintymyssuhteet ja siirtymäriitit
-> Sukulinjojen kaavat ja haavat
-> Synnytyspelko ja traumaattiset synnytyskokemukset

-> Kehotietoisuus
-> Rajat ja stressinsietoikkuna

-> Uskomusten kanssa työskentely

Synnytys siirtymäriittinä

-> Elämänvoimille antautuminen
-> Synnytyksen transformoiva ja parantava potentiaali
-> Jooginen perspektiivi

-> Naiseuden ja äitiyden arkkityyppiset energiat

-> Maskuliini- ja feminiiniolemuspuolet

Kanssasisarina matkallasi

"Ohjaus ja tilan kannattelu oli luottamusta ja turvallisuuden tunnetta huokuva. Sen myötä pystyi jo ensimmäisestä kerrasta lähtien antautumaan kurssin vietäväksi, lähtemään avoimella ja uteliaalla asenteella liikkeelle.”

”Ihana, vaikuttava ja eteenpäinsysäävä kokemus, jossa erityisesti sydäntä kosketti Katariinan aito, syvä ja hyväksyvä kohtaaminen."

“Ihailen suuresti Aradhanan myötätuntoa ja rakkautta sekä loputonta luottamusta elämään, joka yhdessä parin vuosikymmen kätilötyön sekä syvän elämänkokemuksen kanssa luo vaikuttavaa turvaa, kannattelua ja viisautta Aradhanan työhön kanssasisarena, tietäjättärenä, kundalinijoogaopettajana ja kätilönä.”

10 Kuunkiertoa - Luomisen ihme kehossa transformaatiomatka, onlinematka, valmennus, verkkokurssi. Voimauttava ja luonnollinen raskaus, synnytys, äitiys. Kehoterapia, tanssi-liiketerapia, kundaliinijooga, synnytysvalmennus, kätilö, kotikätilö.

ONLINEVALMENNUS TARJOAA:

-> Yhteensä 10 tuntia videomateriaalia + 14 teksti- ja bonusmateriaalitiedostoa

-> 100 min synnytysvalmennusta sekä tutkittua tietoa fysiologisen synnytyksen luonnollisesta prosessista ja post partum -aikaan valmistautumisesta.

->
30 voimauttavaa kehotietoisuutta ja itsetuntemusta lisäävää harjoitusta
yhdessä moniulotteisen sanallisen ja kuvallisen reflektoinnin kanssa (mm. keho- ja tanssi-liiketerapia, mantrameditaatiot, hengitysharjoitukset).


-> Syvän henkisen ja joogisen perspektiivin odotukseen ja synnytykseen siirtymäriittinä.

 

-> Tietoisen ja voimaantuneen synnytyksen ja vanhemmuuden polkua kulkevien yhteisön ja keskustelualustan.


-> Vapaaehtoiset onlinekohtupiirit kerran kuussa, jossa voit livenä jakaa kokemuksiasi ja esittää kysymyksiä.

DSC_5954.jpg
Mia Johansson

Astu matkalle kehosi ja kohtusi pyhään, ikiaikaiseen luomisvoimaan!

Missasitko Helatorstain ILMAISEN kokemuksellisen webinaarin 10 Kuunkiertoa -onlinematkaan tutustumiseen? Webinaarin tallenne on saatavilla vielä 9.6.2024 saakka!

Webinaarissa jaan lyhyesti onlinematkasta ja suurimman osan ajasta keskitymme syvälliseen keho- ja liiketerapeuttiseen työskentelyyn.

Valmennuksen ovh on 295 eur, webinaarin katsoneille tarjoan erityisen mahdollisuuden astua matkalle alennettuun hintaan, joka on voimassa vain rajoitetun ajan.

90FB430C-9150-40A3-BE5A-27F1626DA94F.JPG

10 kuunkiertoa -onlinematka on syntynyt autenttisesti yhdessä oman Luomisen ihmeen matkani kanssa odottaessani huhtikuussa 2023 kuopustani syntyväksi. Matkaa on ollut luomassa kanssasi kotikätilömme Aradhana Seva Kaur (neljän lapsen äiti, kätilö, kundaliinijoogaopettaja, syvähengitysterapeutti), joka tuo matkalle huikean viisautensa vuosikymmenien laajan kokemuksensa kautta sekä arvokasta käytännön synnytysvalmennusta. Aradhana on yksi Suomen kotikätilöiden pioneereista, työskennellyt kotilona myös Briteissä sekä Suomessa aiemmin myös vuosia sairaalamaailmassa.

Oma syvällinen kokemukseni kumpuaa 10 vuodelta laaja-alaisen keho- ja tanssi-liiketerapeuttisen työskentelyn parissa sekä ennen kaikkea voimallisesta äitiyden initiaatiomatkastani kahden lapseni kotisynnytysten ja niistä auenneen loputtoman ihmeellisen kohdun mysteerien maailman kautta.

Onlinematka on jaettu neljään eri moduuliin, neljään raskauskolmannekseen (4. raskauskolmannes on synnytyksen jälkeinen herkkä ja intensiivinen 3kk ajanjakso, joka lasketaan vielä "kohtuajaksi"). Yhtä lailla kaikki materiaali on kuitenkin arvokasta ja tutustumisenarvoista jo varhaisemmassa vaiheessa.


Kurssin materiaali on käytettävissäsi 1 vuoden aloituspäivästäsi ja voit kulkea matkaa rauhassa omaan rytmiisi.

Kurssi voi olla hyödyllinen eheytymisen työkalu myös jo synnyttäneille. Niin kävi myös minulle. Opiskelin paljon syvää tietoutta odottaessani esikoistani 2020, mutta varsinainen transformaation matka alkoi minulle kuitenkin vasta esikoiseni pitkän ja uuvuttavan, mutta voimauttavan kotisynnytyksen myötä ja jälkeen. Sain juuri ne oppiläksyt, mitkä siinä hetkessä tarvitsin ihmisyyteni ja sieluni polulla. Esikoiseni sai syntyä elinvoimaisena ja terveenä rakkaudellisessa ympäristössä kotonaan ja pitkästä matkasta huolimatta luotin joka hetki kehoni kykyyn synnyttää. Kuopukseni lempeä ja nautinnollinen unelmasynnytys alle 3 tunnissa vain oman perheeni kesken juurrutti minut TODELLA VOIMAANI!

Tämä on ollut yhtä lailla minun transformaatiomatkani. En voi kyllin painottaa odotuksen, synnytyksen ja vanhemmuuden valtavaa transformaation potentiaalia!


 

Rakkaudella tervetuloa yhdessä jaetulle matkalle luomisvoimaasi!

bottom of page