top of page

Kehoterapeuttiset hoidot

Kehoterapeuttiset hoidot herkistävät yhteyttä kehoosi ja sieluusi ja auttavat valaisemaan tietoisuutta omasta tavastasi elää ja olla. Hoidot tasapainottavat kehosi fysiologisia ja energeettisiä järjestelmiä, rauhoittavat stressin yliaktivoimaa sympaattista hermostoa sekä rentouttavat ja laukaisevat kipu- ja jännitystiloja.
 

Kun oikeat ihmiset kohtaavat, resonanssi-ilmiö ja syvä yhdessä luotu meditatiivinen tila kahden ihmisen välillä on parhaimmillaan niin voimakas, että ”ihmeitä” tapahtuu. Syvän rentoutumisen kautta keho ja koko olemus saa laskeutua sen autenttisimpaan tilaan, jossa kehon synnyinen kyky parantaa itse itseään aktivoituu, yhtälailla kuin tietoisen tanssin kautta. Menetelmiä on monia ja jokaiselle toimii omansa. Tämän koen olevan kuitenkin jokaisen kehoterapeuttisen hoidon ydin.


Kutsun näitä kehoterapeuttisiksi hoidoiksi, sillä kehon tilaa ja erityisesti keho-mieliyhteyttä tunnustellaan kosketuksen ja kinesteettisen empatian, peilisolujen kautta tai kehoa hoidetaan voimakkaasti energeettisesti latautuneiden pisteiden ja linjojen kautta, kuten shiatsussa. Luontaishoidoiksi miellän ennemmin kasvilääkinnälliset hoidot, joissa kasvien vaikuttavat aineet ovat merkittävässä roolissa.


Konkreettisella tasolla hoidoista voit saada apua mm. uupumukseen, unettomuuteen, päänsärkyyn ja migreeniin, tinnitukseen, ruoansulatukseen ja aineenvaihduntaan sekä hedelmällisyyteen, PMS- ja kuukautisoireisiin. Sisäiset uskomukset ja mallit vaikuttavat aivan kaikkeen. Löydämme niitä työskentelemme kehon kanssa ja sallittuamme niiden tulla kuulluksi, nähdyksi ja rakastetuksi, keho jälleen reagoi ja asettuu uusiin uomiinsa. Jos kaipaat syvempää muutosta elämääsi, suositus on käydä useammassa hoidossa lyhyen ajan sisällä. Kehomme tarvitsee muistutusta uudesta tavasta olla.

IMG_4463.jpg

Sulkuseremoniat ja -hoidot

Closing the bones -sulkuseremonia on perinteinen meksikolainen rebozo-liinalla tehtävä syvästi rentouttava hoito ja seremonia, jossa kehoa hierotaan, venytetään ja keinutellaan tukevalla liinalla. Lopuksi keho voidaan sitoa ja ”sulkea” liinoilla lempeästi, jolloin saat tuntea vahvasti kehosi rajat ja itsesi niiden sisällä. 

 

Tuon hoitoon myös elementtejä muusta laajasta kehoterapeuttisesta osaamisestani sekä rentouttavan äänimaiseman kehärummun ja tähän hetkeen palauttavan Maa-koshin avulla. 

 

Hoitoa on käytetty sulkemaan taakse merkittäviä elämänvaiheita, erityisesti äideille synnytyksen jälkeen palauttamaan oma energia takaisin avautuneen energeettisen tilan jälkeen. 

 

Sulkuhoidon ja -seremonian voi tehdä intentionaalisesti vielä vuosia tai vuosikymmeniä synnytyksen jälkeen, jos koet, että jotain on tuosta elämää mullistavasta kokemuksesta vielä kohdattavana ja loppuun saateltavana.

 

Yhtälailla sulkuhoitoa voi käyttää kaikille sukupuolesta riippumatta sulkemaan muita merkittäviä elämänvaiheita, kuten parisuhteen tai avioliiton päättyminen, läheisen menetys, muutto, työpaikan vaihto, eläköityminen jne..

 

Suunnittelemme sinulle hoidon yhdessä ja voit toivoa haluatko pelkän rebozo-hieronnan ja/tai liinoilla sulun sekä muita elementtejä, kuten lempeän yrttijalkakylvyn yhdessä pää-niska-hartiaseudun hieronnan kanssa, joiden aikana voimme käydä läpi odotus- ja synnytysmatkaasi tai muuta elämänvaihetta, jonka haluat sulkea.

Kehoterapia

yhdistää kokemukseni lukuisista eri kehoterapiamuodoista ja on aina yksilöllinen ja ainutlaatuinen kokemus, joka antaa tilaa kehojemme sanattomalle ja intuitiiviselle vuorovaikutukselle. Käyn rauhassa läpi kehoasi koskettaen ja autan sinua tulemaan tietoisemmaksi kehosi fyysisistä ja henkisistä panssareista. Hoito koostuu hieronnasta, venytyksistä, energiahoidosta sekä mahdollisesti lyhytkestoisista toiminnallisista harjoituksista, kuten hengitys- ja maadoittumisharjoituksista. Hoito tehdään lattiatasossa patjalla vaatteet päällä.

IMG_9937_edited.jpg
IMG_9978(1)_edited_edited.jpg

Shiatsu

on japanilainen, kiinalaiseen lääketieteeseen ja akupainantaan pohjautuva kokonaisvaltainen ja syvästi rentouttava hoitomuoto. Shiatsussa käydään läpi kehon energialinjoja eli meridiaaneja ja niillä sijaitsevia akupisteitä hieroen, painaen ja venyttäen. Shiatsulle on luonteenomaista koko kehon energioiden avaaminen ja tasapainottaminen eikä yksittäisiin kohtiin juututa liialti. Tämä palvelee kuitenkin parhaalla mahdollisella tavalla, sillä harvoin voimme eristää kokonaisuudesta yhtä tiettyä osaa. Kuten elämässä yleensä, kaikki vaikuttaa kaikkeen ja perimmäinen syy löytyy aina pintaa syvemmältä. Toki shiatsua voi kuitenkin käyttää myös täsmähoitona akuutteihin vaivoihin. Hoito tehdään lattiatasossa patjalla vaatteet päällä.

“And just like the moon,
you shall go through phases
of light
of dark
and of everything in between.
And though
you may not always appear
with the same brightness,
you are always
always
whole."

 

Energiahoito

vie syvään rentoutumiseen tilaan, jossa aktivoidaan hoidettavan omia henkisiä ja fyysisiä voimavaroja ja kykyjä. Koko universumin toimintaan vaikuttaa resonanssi-ilmiö. Kaikki partikkelit ja järjestelmät, jotka värähtelevät samalla taajuudella, voivat resonoida keskenään ja välittää toisilleen energiaa. Kun kaksi järjestelmää värähtelee eri taajuuksilla ne alkavat virittäytyä yhteiselle taajuudelle resonoidakseen. Joko matalampi taajuus tulee ylös, korkeampi alas tai ne voivat kohdata keskellä. Hoitaja voi resonanssi-ilmiön ja vahvan, harmonisoivan energiansa avulla viedä hoidettavan taajuudelle, jossa kehon oma sisäänrakennettu kyky parantaa itse itseään voi aktivoitua. Todellinen parantaja on siis henkilö, jonka keho vastaanottaa hoitoa. Voimme nähdä myös sairaudet järjestelmän epätasapainotilana, missä yksi tai useampi järjestelmän osa värähtelee epävireisesti. Kaikki kehon solut ovat rakentuneet värähtelevästä energiasta. Kun kehoa tuetaan vahvalla, harmonisoivalla energialla ja rytmillä, voi se löytää jälleen tasapainon. 

Lukuisat tutkimukset todistavat kosketuksen ja turvallisen läsnäolon parantavan voiman, ja niiden puutteen tuhoisat vaikutukset. Energiahoidossa yhdistyy lisäksi paranemisprosessia tukeva intentio sekä hoitajan tietoinen parantavan taajuuden kannattelu. Mitä matalamman ja hitaamman aivojen aallontaajuuden saavutamme, sitä syvemmässä rentoutumisen ja tietoisuuden tilassa olemme ja sitä suurempaa elpymistä ja paranemista voi tapahtua. Energiahoito vie yleensä alpha ja theta -taajuuksien rajalle – meditatiiviseen tilaan, jossa kehon oma paranemisprosessi käynnistyy. Energiahoidon kautta voimme myös saavuttaa theta ja jopa delta -tilan. Theta -tilassa alitajuntamme ja kaikki muistomme ja kokemuksemme avautuvat. Delta -taajuus voidaan nähdä myös väylänä kollektiiviseen tiedostamattomaan, tietoisuuden kvanttikenttään, joka sisältää maailmankaikkeuden kaiken energian ja informaation.

bottom of page